Trnje 4a, 8250 Brežice

PON-PET: 8-17, SOB: 8-17

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE DRUŽBE TMS Brežice d.o.o.

Prodajalec kupcu zagotavlja vse informacije v zvezi z vsemi kontaktnimi informacijami, s postopkom naročanja, z rokom in načinom dostave, s tehničnimi značilnostmi ponujenih artiklov, s plačilnimi pogoji, s cenami, z odstopom od pogodbe in stroških vračila izdelka.

OSNOVNI POJMI

Prodajalec oz. ponudnik, družba: TMS Brežice d.o.o., sedež podjetja: Samova ulica 8, 8250 Brežice

Kupec:vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini TMS Brežice d.o.o. kupi izdelke iz asortimaja prodajalca kot gost ali kot registriran uporabnik

Uporabnik: vsaka fizična oseba ali oseba, ki deluje v imenu pravne osebe in se nahaja na spletni strani spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. 

SPLOŠNO

Namen splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. je jasno definirati prodajne pogoje med prodajalcem in vsakokratnim kupcem ter določiti delovanje spletne trgovine TMS Brežice d.o.o.. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravi nakup na spletni strani TMS Brežice d.o.o., ne glede na to, ali gre za fizično osebo/potrošnika ali ne.

Ti splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike te spletne strani.

Z uporabo te spletne strani in z registracijo v spletno trgovino TMS Brežice d.o.o. uporabnik sprejema splošne pogoje poslovanja spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Če se s temi pogoji ne strinja, prodajalec predlaga, naj kupec spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. ne uporablja.

Upravljavec spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. je družba TMS PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO, PROIZVODNJO IN SERVISIRANJE, BREŽICE, D.O.O., skrajšana firma: TMS Brežice d.o.o. davčna št. SI68270828 matična št. 5424852000, vpisana pri Okrožnem sodišču v Krškem.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine TMS Brežice d.o.o., pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Lahko se kadarkoli dopolnijo ali spremenijo, zato naj kupec le-te prebere ob vsakem nakupu. Vsaka dopolnjena ali spremenjena verzija splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. se datira, in na podlagi tega za posamezno naročilo velja tista verzija splošnih pogojev poslovanja, ki je bila objavljena v času oddaje naročila.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
 • pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene,
 • način plačila in dostave,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka - vse na posebno oz. izrecno zahtevo kupca,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

PONUDBA IZDELKOV

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. ažurira in spreminja pogosto in hitro.

NAVODILA ZA IZVEDBO NAROČILA/NAKUPA

Uporabnik lahko nakup v spletni trgovini TMS Brežice d.o.o. izvede kot gost ali kot registrirani uporabnik. Slednji se registrira tako, da pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte uporabnika, in geslo, ki ga določi sam, prav tako je na voljo možnost registracije oziroma prijave z Google računom. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki, tako da registriranemu uporabniku ob nadaljnjih prijavah v spletno trgovino TMS Brežice d.o.o. ni več potrebno vnašati zahtevanih osebnih podatkov. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

Če želi registrirani uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na TMS Brežice d.o.o.  Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

V spletni trgovini TMS Brežice d.o.o. se najlažje orientirate po Kategorijah izdelkov. Lahko pa uporabite tudi možnost iskanja po celi trgovini, in sicer tako, da v iskalnik vpišete besedo, ki pomeni delni naziv artikla ali pa je uporabljena v opisu artikla, ki ga iščete.

Izdelek izberete tako, da kliknete na »V košarico«. Izbrane artikle v košarici preverite tako, da kliknete na »Moja košarica« in ko nadaljujete oziroma zaključujete nakup, vas bo samodejno preusmerilo na stran za opredelitev, ali boste nakup opravili kot »Gost« ali kot »Registrirani uporabnik«.

Z oddajo naročila oziroma z nakupom kupec izjavlja:

 • da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let,
 • da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

 Pred nakupom morate posredovati zahtevane kontaktne podatke (ime in priimek/naziv pravne osebe, naslov prebivališča/sedež pravne osebe, tel. številka, elektronski naslov), ki jih potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka. Vpisati morate vsaj eno veljavno telefonsko številko.

Če je bilo sporočilo uspešno posredovano, se vam bo na spletni strani izpisal tekst ''Naročilo je bilo uspešno oddano''. Poleg tega vam bo na elektronski naslov, ki ste ga vnesli v postopku oddaje naročila, poslano elektronsko sporočilo s podrobnostmi vašega naročila.

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca in je kupcu »registriran uporabnik« dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupcu »gost« je kupoprodajna pogodba dostopna v primeru, da se obrne na kontaktno osebo prodajalca na elektronski naslov splet@tms-brezice.si. Hrani se za čas, potreben za hrambo tovrstnih listin, skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je v spletni trgovini TMS Brežice d.o.o. sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila.

Po oddaji naročila boste tako na elektronski naslov, ki ste ga vnesli ob naročilu, prejeli elektronsko pošto (z naslovom: Potrditev prejema naročila), s podrobnostmi svojega naročila, ter z obvestilom, da je naročilo oddano in zabeleženo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. V omenjenem elektronskem sporočilu boste seznanjeni tudi s pravico do odstopa od pogodbe (velja samo za potrošnike, to je kupce fizične osebe), ter s tem, kam se lahko obrnete v primeru zamude pri dostavi in kam v primeru pritožbe.

Registriranemu uporabniku so na spletni strani spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila. Prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču, je le-ta izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do prodajalca. Preko elektronske pošte prodajalec kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči prodajalcu, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo preklical. Če dobavitelj prodajalcu ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka enega meseca od dneva oddaje naročila, lahko prodajalec naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.

Prodajalec v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

Oddana naročila se obdelujejo vsak delovni dan, to je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, in sicer po vrstnem redu oddanih naročil.

Nakup, opravljen preko spletne strani spletne trgovine TMS Brežice d.o.o., se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije.

NAPAKA PRI ODDAJI NAROČILA

Kupec je o vseh podatkih o spletnem naročilu obveščen na elektronski naslov, ki ga je navedel v nakupovalni košarici pri vnosu svojih podatkov. Če elektronskega sporočila o teh podatkih kupec ne prejme, obstaja možnost, da je navedel napačen elektronski naslov. V takšnem primeru kupca prosimo, da nas kontaktira: preko elektronskega naslova splet@tms-brezice.si ali na telefonsko številko: 07 49 66 650.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Potrošniku (kupec fizična oseba) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh vrne kupljeno blago brez navedbe razloga za svojo odločitev. O nameravanem vračilu mora kupec podati prodajalcu pisno odstopno izjavo na elektronski naslov splet@tms-brezice.si ali preko običajne pošte na naslov prodajalca. Šteje se, da je odstopna izjava pravočasna, če je oddana v roku, določenem za odstop od pogodbe. Kupec mora blago nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži odposlati prodajalcu v roku štirinajstih (14) dni od obvestila o odstopu od pogodbe, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik  blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe oziroma vračila in odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je le-ta posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanje blaga. Odstopni izjavi mora priložiti kopijo računa in navesti podatke o transakcijskem računu, na katerega bo lahko prodajalec vrnil že plačano kupnino. Možnost vračila ne velja za blago, katerega vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere prodajalec nima nobenega vpliva, za  programsko opremo, zgoščenke/DVD, video igre in podobno blago, v primeru, da je potrošnik odprl varnostni pečat oz. odstranil originalno embalažo.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga. Prodajalec v štirinajstih (14) dneh od prejema blaga vrne celotno kupnino.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: splet@tms-brezice.si.

Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je uporabnikov na voljo tukaj.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko prodajalec potrošniku ponudi odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

CENE IZDELKOV

Naročila v spletni trgovini TMS Brežice d.o.o. se izvajajo v slovenskem jeziku preko spleta 24 ur na dan 7 dni v tednu, artikli se izbirajo in naročajo iz seznama artiklov na spletni strani. Vsi artikli,  navedeni na spletni strani spletne trgovine TMS Brežice d.o.o., so na voljo do odprodaje zalog. Cene so predstavljene kot »spletne cene«.

Spletne cene so cene, ki veljajo za spletno prodajo in se lahko razlikujejo od cene v maloprodajni poslovni enoti prodajalca.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Lahko se spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene so izražene v evrih (€) in že vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Prodajalec je davčni zavezanec. Kupec plača blago z gotovino ob osebnem prevzemu oziroma pri prevzemu blaga po pošti ali po predračunu ali ob nakupu s plačilno kartico, FLIK plačilom ali plačilom z Leanpay.

Kljub težnji, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo prodajalec kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo prodajalec kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Vplačana sredstva po predračunih se ne obrestujejo.

Cena izdelka, vrednost DDV-ja in strošek poštnine so razvidni v nakupovalni košarici, še preden zaključite naročilo.

NAČIN PLAČILA

TMS Brežice omogoča naslednje načine plačila pri osebnem prevzemu ali dostavi po Sloveniji:

 • z gotovino ob prevzemu
 • z nakazilom na račun TMS Brežice po ponudbi/predračunu
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, MasterCard®, Visa, Visa Electron, BA Maestro, Diners club)
 • s FLIK plačilom

Možnost obročnega plačila:

 • z Diners club kartico do 36 obrokov
 • z nakupi na obroke Leanpay do 48 obrokov do največ 5.000 EUR

Za dostavo na Hrvaško omogočamo naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na račun TMS Brežice po ponudbi/predračunu
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, MasterCard®, Visa, Visa Electron, BA Maestro, Diners club)
 • Za možnost obročnih plačil v tujini se posvetujete s svojo banko. Nakup na obroke z Leanpay je trenutno na voljo samo za slovenske državljane.

Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na poslovni račun prodajalca po ponudbi/predračunu.

Prodajalec kupcu račun z razčlenjenimi stroški izda in pošlje v .pdf formatu na njegov elektronski naslov najkasneje na dan dostave oz. osebnega prevzema naročenega blaga. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu kupec prodajalcu predloži natisnjen račun za nakupljene artikle, s čimer izkaže svoje naročilo in pravico do prevzema naročenega blaga.

Na prevzemnih mestih TMS Brežice je možno plačilo z gotovino, s plačilno oziroma kreditno kartico in s FLIK plačilom. Možnost obročnega nakupa s kreditnimi karticami Diners (do 48 obrokov), Eurocard (NLB), Karanta (NLB) do 12 obrokov brez obresti in Leanpay (do največ 12.000 EUR in do 84 obrokov).

Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s stani uporabnika obvestite na splet@tms-brezice.si za kreditiranje kartice ali vračila kupnine.

DOSTAVA

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije d.d., vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Blago dostavljamo na območju Slovenije in Hrvaške. Za dostavo v druge države pišite na mail splet@tms-brezice.si.

Naročeno blago bo dostavljeno na naslov, katerega je določil kupec. Artikle lahko prevzamete tudi osebno na našem prevzemnem mestu na naslovu Trnje 4a, 8250 Brežice.

Dostava se praviloma vrši v dopoldanskih urah. V primeru, da kupec poslane pošiljke ne more prevzeti ob dogovorjenem času, bo dostavljavec pustil pisno obvestilo za prevzem pošiljke na lokalni izpostavi družbe Pošta Slovenije d.d. Rok za prevzem pošiljke je določen v splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve. 

Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. ali če zlorablja pravico do vračila blaga skladno s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov.

Prodajalec oziroma njegova pooblaščena dostavna služba si pridržuje pravico na primeren način preveriti istovetnost prevzemnika naročenih izdelkov (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovi, da se artikli izročijo pravemu naročniku.

CENIK DOSTAVE

Naš pogodbeni partner za dostavo pošiljk na območju Slovenije je Pošta Slovenije, vendar si TMS Brežice pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito.

Strošek dostave je odvisen od skupne teže košarice.

Cenik dostave za Slovenijo

 
Teža paketne pošiljkeCena v EUR z DDV

do 2 kg

4,33 €

nad 2 kg do 5 kg

5,27 €

nad 5 kg do 10 kg

6,37 €

nad 10 kg do 15 kg

7,46 €

nad 15 kg do 20 kg

8,47 €

nad 20 kg do 31,5 kg

21,12 €

nad 31,5 kg do 70 kg

25,76 €

nad 70 kg do 100 kg

34,36 €

nad 100 kg do 200 kg

57,45 €

nad 200 kg do 300 kg

69,88 €

nad 300 kg do 600 kg

89,12 €

nad 600 kg do 1000 kg

102,38 €

Stroški provizije pri plačilu po povzetju, ki jih zaračuna Pošta Slovenije niso vključeni v strošek nakupa in jih kupec plača sam ob prevzemu neposredno pošti (poštarju ob dostavi). Stroški provizije tako znašajo 2,02 €.
 
Cenik dostave za Hrvaško

 
Teža paketne pošiljkeCena v EUR z DDV

do 2 kg

9,34 €

nad 2 kg do 5 kg

10,72 €

nad 5 kg do 10 kg

14,61 €

nad 10 kg do 15 kg

15,00 €

nad 15 kg do 20 kg

15,39 €

nad 20 kg do 50 kg

27,51 €

nad 50 kg do 250 kg

100 €

 
Stroški dostave niso všteti v ceno artiklov, so pa le-ti navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila in nadalje tudi na računu.

Vsi izdelki v spletni trgovini TMS Brežice niso na voljo za dostavo in je možen le prevzem v trgovini. Te izdelki so ustrezno označeni.

Za dostavo v druge države EU je strošek poštnine odvisen od višine naročila. Za dostavo v druge države nam pišite na mail splet@tms-brezice.si.

DOBAVNI ROK

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dostavil blago v najkrajšem možnem dobavnem roku.

Dobavni rok je različen, praviloma pa je do 3 delovnih dni od datuma naročila za artikle, ki so na zalogi. Za izdelke, ki jih v času naročila ni na zalogi, se dobavni rok ustrezno podaljša, o tem pa prodajalec kupca obvesti po elektronski pošti ali po telefonu. Če se kupec ne strinja z dobavnim rokom, ima pravico takoj odstopiti od naročila.

V primeru naročila s plačilom po predračunu je blago odposlano šele po prejemu nakazila zneska kupnine na TRR prodajalca.

V kolikor prodajalec v dogovorjenem roku odpravi naročene artikle, ni odgovoren za zamudo, nastalo iz razlogov na strani pogodbenega partnerja za dostavo pošiljk.

NEPREVZEM PAKETOV

V kolikor kupec naročenih izdelkov, ki so poslani s plačilom po povzetju ne prevzame, in so po preteku čakalnega roka na pošti (14 dni) vrnjeni na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in pošiljanja/vračanja artiklov podjetju, saj pogodbe - naročila ni prekinil. V primeru neprevzema se primer preda pravni službi, ki bo nadalje urejala izplačilo in izterjavo nastalih stroškov in škode. V primeru, da kupec naroči blago ter ga namerava plačati po prevzemu, a ga ne prevzame, lahko naslednje naročilo dobi samo v primeru, da plača naročeno blago po predračunu ter poravna vse stare obveznosti.

Ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in reklamacije lahko uporabnik oziroma kupec pošlje po elektronski pošti na elektronski naslov splet@tms-brezice.si ali pisno na naslov TMS Brežice d.o.o., Trnje 4a, 8250 Brežice. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Prejem pritožbe bo prodajalec v petih delovnih dneh potrdil in sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno okrajno sodišče v Krškem.

GARANCIJA

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

STROJ PRIPRAVLJEN ZA TAKOJŠNJO UPORABO

TMS Brežice na novem stroju vedno opravi prvi oziroma nulti servis. Nov stroj brezplačno sestavi, nastavi in preizkusi. S takšnim načinom delovanja TMS Brežice jamči delovanje in kakovost prodanega stroja, ter tako zmanjša možnost, da bi prodal stroj s tovarniško napako in tako povzročil nevšečnosti kupcu.

Z nakupom v trgovini se kupec strinja, da je na stroju opravljen brezplačni prvi servis, kar pomeni, da TMS Brežice stoj razpakira iz originalne embalaže, ga sestavi, nastavi in preizkusi. Večina strojev, ki jih TMS Brežice prodaja za preizkus potrebujejo olje in gorivo. Slednje se za potrebe dostave po preizkusu odlije, vseeno pa ne TMS Brežice ne more zagotoviti, da bo stoj popolnoma čist. TMS Brežice jamči, da je kupljen stroj nov in je bil v uporabi le a potrebe preizkusa.

PROGRAM UGODNOSTI mojTMS

 • Prvi oziroma nulti servis novega stroja – stroj brezplačno sestavimo, nastavimo, preizkusimo in razložimo delovanje. Ko gre za spletno prodajo, stroj sestavimo, nastavimo in preizkusimo, nato pa zaradi dostave odlijemo olje in gorivo, ter razstavljenega zapakiramo v škatlo.
 • 10% popust na redni letni servis, ki ga pri nas opravite izven sezone (obdobje med septembrom in marcem).
 • Prednost na servisni listi v času sezone, ko je čakalna doba za popravilo tudi do štirinajst dni.
 • Vpis na mailng listo, ki vključuje novosti, napotke in ekskluzivne ponudbe z izjemnimi prihranki.

Ugodnosti so vezane na stroj kupljen v TMS Brežice.

Upravitelj mojTMS programa si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja pravil mojTMS programa in programov ugodnosti, o čemer bo pravočasno obveščal svoje člane prek elektronske pošte.

Upravitelj si pridržuje tudi pravico do izključitve uporabnika iz mojTMS programa, če ugotovi, da je uporabnik želel zlorabiti ugodnosti mojTMS programa v nepoštene namene.

STVARNE NAPAKE IN REKLAMACIJE

Stvarne napake so v praksi zelo redke. Če kupec meni, da kupljeni artikli že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, o tem prodajalca pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvesti. V obvestilu za lažjo obravnavo zadeve kupec natančno opiše napako in prodajalcu omogoči, da artikel pregleda. Prodajalec bo stvarne napake in reklamacijo reševal v skladu z določbami Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

Pritožbe in reklamacije na artikle lahko kupec sporoči na elektronski naslov splet@tma-brezice.si

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke uporabnikov in kupcev varoval, obdeloval  in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Spletna stran za naročilo artiklov in prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani. Prodajalec se zavezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca, ne odgovarja pa za morebitno krajo podatkov, razen če ta izhaja iz malomarnega ravnanja prodajalca.

Prodajalec za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh uporabnikov spletne trgovine TMS Brežice d.o.o., pri registriranih članih pa tudi: ime in priimek, elektronski naslov, kontaktna telefonska številka, naslov prebivališča in naslov za dostavo, čas in datum registracije, arhiv komunikacije s prodajalcem.

Prodajalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Prodajalec bo osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da prodajalec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupih za prej navedene namene.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je družba TMS Brežice d.o.o. in v njej zaposlene osebe, ki z bazo kot pooblaščene upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb upravljavec lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju osebnih podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik oz. kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema.

Šteje se, da uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine TMS Brežice d.o.o. in z zaključeno registracijo daje izrecno osebno privolitev za uporabo in obdelavo njegovih osebnih podatkov. Na podlagi te njegove privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, določene v tej točki.

Uporabnik oz. kupec s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja potrjuje tudi, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

KOMUNIKACIJA

Prodajalec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Oglasna elektronska sporočila prodajalca bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

OCENE / MNENJA UPORABNIKOV

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije artiklov, ki jih uporabniki oziroma kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Prodajalec omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik trgovine. Prodajalec bo mnenja oziroma prispevke, ki so kakorkoli žaljivi ali po mnenju prodajalca ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem, po pregledu izbrisal. Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s temi pogoji in prodajalcu dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Prodajalec ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu prodajalca, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice izključno in časovno neomejeno prenaša na prodajalca.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla oziroma bo kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Prodajalec si prizadeva zagotoviti ustrezne fotografije za vse prodajne artikle na spletni strani, a kljub temu so te le simbolične. V primeru morebitnih razlik med fotografijo in dejanskim artiklom, to ne vpliva na specifikacijo samega artikla. Morebitni dekorativni predmeti na fotografiji niso vključeni v ponudbo in niso predmet naročila. Gradivo (fotografije, priponke in ostalo) so avtorsko zaščitene in so v lasti proizvajalca oziroma pooblaščenega partnerja za posamezne blagovne skupine.

Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo uporabniki. Prodajalec ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

PRAVILA NAGRADNIH IGER

Opredelitev pojmov

Organizator nagradne igre je prodajalec TMS Brežice d.o.o., Samova ulica 8, 8250 Brežice. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Dobitnike nagrad določi funkcija računalniškega izbora naključno ali jih določi komisija organizatorja.

Pravica sodelovanja v nagradni igri (in ostalih podelitvah artiklov ali bonov)

Udeleženci nagradne igre so fizične osebe. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

Obveznosti izžrebanca

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.

Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade.

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive.

V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

RAZNO

Našim strankam ponujamo različne popuste, kupone, darilne in druge oblike bonov. Njihova uporaba je skladna z določili, o katerih bomo naše stranke obvestili. Če ni navedeno drugače, lahko vsak popust ali darilni bon enake vrste uporabite za posamezni nakup. Če ni navedeno drugače, popustov ni mogoče združevati. V primeru, da je darilni bon večje vrednosti od nakupne vrednosti, razlika ne bo prenesena na nov darilni bon in neporabljena vrednost ne bo povrnjena.

 

Pogoji veljajo od februarja 2024.

Bodi na tekočem z akcijami, novostmi in nasveti! Prijavi se na e-novice.

S prijavo na novice se strinjate z našo politiko zasebnosti

TMS Brežice, Trnje 4a, 8250 Brežice

PON-PET; 8.00-17.00, SOBOTA: 8.00-12.00

© TMS Brežice 2024, vse pravice pridržane.  Fotografije so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov.   |   Izdelava: Starfiniti d.o.o.